06 tháng 11, 2006

Màu của Sóng ?

(tranh Picasso)

Đố bạn sóng màu gì ?
Học trò tôi không bao giờ trả lời liền hoặc là vờ vịt ... không nghe rõ ! Chúng đợi tôi trả lời cho ... .. chắc ăn (hichic) ? Mà tôi hỏi chung chung vậy, đố ai trả lời được ! Sóng gì ? sóng nước vổ bờ ? sóng biển rì rầm ? sóng lúa rào rạt ? sóng cơ : dọc, ngang tung hòanh? sóng ... ngòai vùng, sóng ...trong vùng ! Cơ man nào là sóng tung tăng, sóng nhiểu lọan sóng tùm lum làm sao biết ... đúng!

“Xin cám ơn những con đường ven biển
cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì …”

(“Biển, núi, em và sóng” của Đỗ Trung Quân )

nghe như là ...sóng tình (không hề bị nhiểu bởi sóng biển dạt dào, sóng thùy dương thì thầm .., đúng không bạn ?) Cho màu hồng đi ?

Anh không xứng là biển xanh
nhưng cũng xin làm bể biếc
để hát mãi bên gành
một tình chung không hết …”
(“Biển” của Xuân Diệu)

Anh là ai, là ai mà hát mãi bên gành ? Anh sóng ơi, nhác gan thế, anh "xin" làm bể biếc thì tớ "cho" ngay màu xanh nhé ?

Ngày xưa đó, biển không buồn như thế
Ghềnh đá nào sóng vỗ tiếng reo vui
Ôi còn đâu, từng đêm lời sóng kể
Người không về, biển khóc nhớ khôn nguôi”
(“Biển nhớ” của Yên Hà)


Sóng kể, khóc, và đêm ... đen ! Không, tôi cho màu ... trắng ! (nhớ nhung ?) Mà đâu phải nhớ nhung nào cũng bi lụy " Lục đầu giang dậy sóng Đông A " bừng bừng hào khí :

Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí
Lục đầu vô thuỷ bất thu thanh.

bừng bừng hào khí Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn vẫn còn a. Màu đỏ !

Bát ngát sóng kình muôn dặm
Thướt tha đuôi trĩ một màu...
(Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hán Siêu , đời Trần)


.... đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông,...

Thật là dữ dội với Bà Triệu. Đáng mặt là vua . Màu vàng !

Tôi viết lên bảng. " Sóng ... cơ học". Tựa bài học đựoc nắn nót nét phấn vàng. Học trò nhao nhao SÓNG ...MÀU VÀNG. Trong tập các em chữ Sóng ... màu xanh !

"sóng cứ đi,
nước còn ở lại
."

Lời bàn Lý ... sư (không có dấu nặng, hay muốn ... nặng, tùy lòng) trong vật lý sự truyền sóng là ... truyền pha đó !

tPhương

Không có nhận xét nào: