07 tháng 6, 2007

Hãy nói giùm tôi

Hãy sống giùm tôi
Hãy nói giùm tôi
Hãy thở giùm tôi
...

<

(ca từ - Trịnh Công Sơn)

Ai nói giùm tôi !

phuơnga

(ảnh BBC)

Không có nhận xét nào: