07 tháng 6, 2007

Quà chia tay

Rudyard Kipling
RUDYARD KIPLING
(Born December 30, 1865, Died January 18, 1936)
was an English author and poet, born in India, and best known today for his children's books, including The Jungle Book (1894),

If (Rudyard Kipling)

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;


If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise:


If you can dream -- and not make dreams your master;
If you can think -- and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two imposters just the same;


If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build 'em up with worn-out tools;


If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;


If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on!"


If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings -- nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;


If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run --
Yours is the Earth and everything that's in it,
And -- which is more -- you'll be a Man, my son!

(Rudyard Kipling)

Nếu trong lúc mọi người hỏang hốt
Con thản nhiên không chút kinh hòang
Nếu con không chút hoang mang
Người càng ngờ vực lại càng tự tin

Nếu chờ đợi không phiền không giận
Nếu bị lừa con vẫn thẳng ngay
Ghét ghen không biết mảy may,
Cũng không kiêu ngạo "ta đây" hơn người

Nếu suy nghĩ, nhưng cười do dự,
Vẫn mơ màng, tư lự thời không ;
Suốt đời thất bại thành công
Xem như không đáng bận lòng mày râu

Nếu không giận thấy câu mình nói
bị người đem thay đổi, đặt bày
Cơ đồ tan vỡ phút giây
cũng không nao núng, đắp xây lại liền ;

Nếu dám vất bạc tiền lương bổng
đánh một bàn túi rỗng như chơi ;
Ra đi lập lại cuộc đời,
không hề to nhỏ một lời tiếc than ;

Nếu luyện đủ tâm can nhuệ khí
Để bền gan quyết chí tới cùng
Thịt xương tan nát một lòng
Gian nan lao khổ không chùng, không lay

Nếu không ngại bùn lầy nước đọng
Nếu quyền cao chức trọng không kêu
Mọi người ai cũng kính yêu
Bạn, thù đều khó làm xiêu lòng vàng

Nếu con chẳng khinh thường ngày tháng
Mỗi phút giây mỗi gắng cần lao
Dù không chức trọng quyền cao
Cũng không thẹn mặt anh hùng nam nhi.

(bản dịch Thiên Lương)


Tiếng hát cuối cùng cất cao nống ấm " Do Re Mi"... Một khỏang lặng nào dưng không nhường cho nước mắt buồn ngậm lại vào tim ... The Sound of Music . Nốt nhạc hè nào đã xa "Do Re Mi ... Do Re Mi ..." sao như còn âm hưởng ngân nga vọng mãi cho dài hòai những kỳ hè trùng lai điệp điệp ... còn ai và còn ai !


Tiệc vui đã tan rồi, còn chăng bàn đó ghế đây im lặng ... đàng hòang rất trang nghiêm ngó lên tấm bảng buồn trơ ... thiếu phấn đang lặng lẽ lén nhìn bụi trắng thưở nào rơi vãi dưới chân ... còn ai và còn ai !


Không, đó chỉ là bụi phấn vô tình làm ta chớp mắt, chỉ chớp mắt thôi mà, để còn vẩy tay chào đòan quân của ta vào trận ...
Cho ngày mai.
"Do Re Mi" mãi mãi âm xưa còn giữ lại tuyệt vời
Quà chia tay.
" ... của tin một chút gọi là làm ghi "

tPhương

Không có nhận xét nào: