20 tháng 8, 2007

Số ?

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us
photo : ngoisaonet


Số ? số phận (nghe có ... trời) ? số xe (nghe có số ... đẹp số gánh, số tiến, lộc phát phát lộc ...) ? số điểm (điểm số ... sàn nguyện vọng 1,2), số vòng ( í chà, lọan trẻ em thi hát , thi hoa hậu lứa tuổi 16 - 26...) ?

Không, chỉ là SỐ - trơn lu - coi có thú vị không nhá ? (nguồn :mostinterestingblog)

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

Thử nhân 142 857 lên, tích con số chỉ thay đổi vị trí các chữ số ?
142 857 * 1 = 142 857
142 857 * 2 = 285 714
142 857 * 3 = 428 571
142 857 * 4 = 571 428
142 857 * 5 = 714 285
142 857 * 6 = 857 142
(trừ khi nhân với 7 thì thành 999 999 ?)

Nữa nè : 142 + 857 = 999,
14 + 28 + 57 = 99.
Và : 142 857 bình phương = 20408 122449.
20408+122449 = 142 857

Còn 111111111 * 111111111 = 12345678987654321

Khà, nghe thử truyền thuyết về Euclid (Stobaeus ghi lại) : Khi một học trò hỏi Euclid: “Chúng ta học hình học thì được cái gì?”, Euclid gọi một anh nô lệ vào bảo: “Cho nó một đồng xu, vì nó muốn kiếm lời từ cái nó học”.

tPhương

Không có nhận xét nào: