30 tháng 9, 2007

Lặng !

Image Hosted by ImageShack.us
photo : báo ảnh VN

Cầu sập thì chết, không biết đổ tại ai, cũng như thiên tai vậy. Tôi cũng không biết nữa."
Bà Lê Thị Bảy (nguồn BBC).

Đó ! Người Dân vậy đó ! nào phải người ta kia !


tPhương

Không có nhận xét nào: