05 tháng 9, 2007

Tình ... tang tang tình !

entry này để các trò "sinh hoạt" tiếp, ghi cảm nghỉ về "sinh hoạt hè" (đã qua) :


"sinh hoạt" Tình bạn, "sinh hoạt" Tình yêu , v.v...


Ối a, tình ... tang ... tang tình ... (nhạc dạo rồi, vào đi chớ)
tPhương (many thanks to Ms Tuyet Xuan)

Không có nhận xét nào: