17 tháng 3, 2009

Lân múa cho NGƯỜI

333

Người múa lân.

Điện chập chùng. Cột chòng chành. Khó, người trầm trồ người vui !
Ai hay chập chùng gian nan chòng chành ?

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Em nhìn mà xa vắng ? Hởi gương thần có thấy ? Image Hosted by ImageShack.us

Người múa lân
Lân múa cho NGƯỜI !

tphuong

Monday February 9, 2009 - 10:21pm

Không có nhận xét nào: