17 tháng 3, 2009

Ngời đi chợ


333 magnify
Ai trồng khoai đất này ?
người đi chợ : mẹ, vợ, em gái ...
nói chung đa phần là phụ nữ
Vậy a ? Phải không nè ?
* sinh viên chắt chiu thời bão giá
* bão giá quật ngã sinh viên
* lao đao trong cơn bão giá
* bữa cơm thời bão giá
* ngộp thở vì bão giá

ái chà, tphương chưng hửng khi bơm 2 bánh xe : 3000 đ, gừi xe gắn máy 3000 đ, ...chắc phải liệt kê "cửa hàng 3000 đ" ?
buồn vì mình ... xa rời "quần chúng" nên mới bị "chưng hửng" ! ôi, tội lỗi, tội lỗi ...
buồn không ... đi chợ ! (tội lỗi tiếp ! đỏang, mất ... khả năng sinh tồn !)
Ai lo cho "Người đi chợ ?"
Ai trồng khoai đất này ??? Ai ? Ai ?


Mà phải vớt vát lại, tphương cũng là "người đi chợ"
Ke ke ! Trò có tin không ?
vì mỗi đề thi là đi chợ sọan món ăn cho trò đó (mệt ! mệt!), tiêu hóa bao nhiêu là cố gắng của trò !
gần đến đích ... khỏe gì đâu !

cố gắng, cố gắng ! (hỏi LỚN ai cố gắng ?)


tphương
(năn nỉ mà !)


links :
* để môn Lý ... phải sợ ta !
* báo Nguoi lao dong


Image Hosted by ImageShack.us

Tuesday June 24, 2008 - 09:39pm

Không có nhận xét nào: