31 tháng 5, 2009

Biển mặn

Cứ tưởng như năm rồi được đi một lèo trên đường Qui Nhơn - Sông Cầu qua Bãi Dài, Bãi Dại, Bãi Xếp, Bãi Bằng, Bãi Bầu tới Gềnh Đá Dĩa luôn để làm một "collection" biển ! Eo ơi, nghèo mà ... ham ! Khi nghe thông báo buổi chiều được ... "tự do", tphuong mới biết tour không hề có chương trình đó, ngẩn ngơ luôn ! bèn "tự lo" mở tour phụ, có 5 người theo cùng đi Gềnh Đá Dĩa. OK được đấy ! Mà tài xế No OK _ tài xế ... không biết đường ? Đã chiều 15 h, thua ! Thôi, biển đâu cũng ... mặn, chụp biển ở tại thành phố Qui Nhơn này làm đại diện, mà có chia biển chiều / biển sáng cho thấy biển cũng phong phú á !

Biển chiều :

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Biển sáng

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Sáng, chiều còn Biển đấy, và ĐẢO đâu ? Image Hosted by ImageShack.us

còn đảo ở đâu cho biển gọi ?

Image Hosted by ImageShack.us

"Con sóng dưới lòng
Con sóng trên mặt bể.
Ôi con sóng vỗ bờ.
Ngày đêm không ngủ được."
(Xuân Quỳnh - Sóng)

tphuong

Không có nhận xét nào: