04 tháng 5, 2009

Biển và Con

Bố đợi tối để phone về cho con. Và Bố đứng đây, một mình ở cầu tàu này. Mẹ & Con ở nhà mình bầu bạn với nhau. Bố nhìn biển ngút xa đêm tối càng thấy rộng, thấy sợ. May mà Mẹ ở nhà. Bố ở đây cảm thấy cái bao la của biển, con ở nhà có thấy lòng Mẹ cũng bao la ? Mẹ đang ở nhà với con. Lần này Bố đi chơi ngày dài, một mình thôi một mình vậy ! Bố sợ con một mình, cái cảm giác một mình làm con biết buồn não, Chia xẽ nào được _ ừ, một mình mà , không có ai, và như không có gì hết ! Bố dành cho con bộ ảnh này, con xem đi ! dù chẳng giúp ích gì cho con, hãy tin là còn có "tuyệt đối thương yêu" với bao lời muốn nói : Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

có hoàng hôn

Image Hosted by ImageShack.us

rồi cũng đến bình minh

Image Hosted by ImageShack.us
Hãy cố vươn lên, mà nhìn.
Image Hosted by ImageShack.us

chỉ là thôi !

calm down


Bố Mẹ phuonga

Không có nhận xét nào: