25 tháng 7, 2009

Đèn SG

Đèn SG ngọn xanh ngọn đỏ

mà cũng ... ngọn tỏ ngọn lu !
Đèn SG ngọn xanh ngọn đỏ ...tphuong

Không có nhận xét nào: