12 tháng 6, 2009

Cờ Đen

Image Hosted by ImageShack.us

Bài thơ này chẳng thể nào ngâm

Khi chữ nghĩa đứng xếp hàng giận dữ.

(Bùi Chí Vinh)

Không có nhận xét nào: