29 tháng 12, 2006

Đà lạt hội trà

và một góc ... trà !

Không có nhận xét nào: