10 tháng 4, 2009

Chà đồ NHÔM

Image Hosted by ImageShack.us

hình copy trên net

Image Hosted by ImageShack.us

By Georg Gerster/Photo Researchers

Bauxite í a là ... Í a ...
Là gì ...? hả anh hai anh ba anh tư ... anh à i a ?
Là ... í dza
L ..à là ... "Chà đồ nHÔM" í dza ...là í dza !!!


tự điển lộn ngược,
ươngph ... ờ

(*) xem : Lãnh đạo Đắk Nông: "Không làm thì bô - xít vẫn là đất thôi

Không có nhận xét nào: