04 tháng 4, 2009

Phật ngọc

Image Hosted by ImageShack.us

Cổng chùa ta đứng lặng thinh
Nghe hoàng hôn với bình minh nhập nhằng.
(thơ Thu Nguyệt - Ngộ II)

Phật ngọc / Phật vàng ... ơ
Image Hosted by ImageShack.us
tượng Phật bằng ngọc khối, dòng người chiêm bái nườm nượp. Bái Phật ?
Image Hosted by ImageShack.us

xem : link
Phật bằng ngọc, Phật thếp vàng thỏa người cung kính !!!
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

"booong !" lên chùa thấy Phật ?
thôi thôi "chùa rách Phật VÀNG" ở đâu, ở đâu mà sao ơ hờ ... người vắng !
Image Hosted by ImageShack.us
(Phật ... về đâu ?)
Image Hosted by ImageShack.us


tphuong

Không có nhận xét nào: