29 tháng 4, 2009

đi cồn Phụng (Bến Tre)

đi Cồn Phụng (Bến Tre) magnify

Đất nhoi lên giữa Biển gọi là "đảo", đất nổi giữa sông miền nam gọi Cồn / Cù lao ? Không biết tiếng Anh dịch Cồn Phụng có phân biệt "đảo" vs "cồn" chăng ?

Chủ nhật 26.4 thầy cô tổ Địa và trò đi cồn Phụng.
Sông nước Tiền giang và xứ sở ông Đạo Dừa / Đạo Vừa (Nguyễn Thành Nam) nè :

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

hình để trò download về :

MyTho conPhung

tphuong

Không có nhận xét nào: