06 tháng 5, 2009

biển đâu và BIỂN đây

Như đã hẹn ở entry trước, là trả lời địa dạnh của biển- bờ này,

Đâu là ... ĐÂY :

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us

"Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi" (Trịnh Công Sơn)

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us


Bật mí xong ! Game over !

Biển miên trùng .... có phải Biển đâu cũng ... dzậy ?
À không, BIỂN riêng trong lòng mỗi con người hay chung ?

"Hãy NÓI dùm tôi "

tphuong

Không có nhận xét nào: