23 tháng 10, 2007

Đêm nay Sư tử ... ngủ


(*) "The Lion Sleeps Tonight" From Tinterz on Youtube


 

Tags:

Không có nhận xét nào: