23 tháng 10, 2007

Xe lội nước ?


Máy bay bay được nhờ có cánh. Xe chạy được nhờ có bánh (xe). Tàu ghe chạy được nhờ có ... ?
Xem hình bánh xe lủ khủ bu đầy tàu, học trò tôi đừng nói tàu chạy được nhờ có bánh xe nha ? (ghe chứ hổng phải xe lội nước)
Tàu ghe chạy được là nhờ có ... nước đấy ! Đúng không ?
tPhương

Không có nhận xét nào: