23 tháng 10, 2007

Romeo and Juliet


(*) from www.ine-pps.nl

 


A time for us ... (music video on Youtube)

 


với diễn viên Olivia Hussey (on YouTube) tặng Thứ, Quý, Châu - nhóm ... "Văn Hoa Đa kao" 1968, hihi

tPhương

Không có nhận xét nào: