23 tháng 10, 2007

Where are you from ?

by gvphuonga

Bạn từ đâu tới ? Người bạn Hòa lan (cùng tour du dịch) trên chuyến tàu sáng nay và tôi bắt chuyện bằng những câu đại lọai như vậy đó.
By gvphuonga

Còn bạn ? sẽ trả lời ra sao nếu có ai hỏi bạn quê ở đâu ?
By gvphuonga

Tôi từ Hà nội ? Tôi xứ Huế ? Tôi người Quảng ? Tôi gốc ... Hồ Chí Minh city ? Ha ha, dám chắc chẳng ai nói : tôi người Hồ Chí Minh (người Hà nội, được ! người Huế, được ! người ... Hồ Chí Minh ? ở Hồ Chí Minh ? nghe trật lất ) Bởi thế, câu trả lời của tôi với anh bạn mới quen chẳng thèm dài dòng văn tự "I'm from Ho Chi Minh city", mà rất gọn lỏn "I'm from Saigon" (chuẩn luôn ?)
Làm biếng tổ sư bồ đề, nhưng câu cú "ngon lành" ... cũng được phỏng ? ha ha !

tPhương

Không có nhận xét nào: