02 tháng 1, 2008

Ngọn nến

"Ngọn nến cháy trên bàn

Ngọn nến cháy."


thơ Dr.Zhivago, “Boris Parternak - Con người và tác phẩm” (NXB TP. Hồ Chí Minh), bản dịch của Lê Khánh Trường


ừ, ngọn nến sáng nhờ ánh lửa. Trò là ngọn lửa. Thầy làm ngọn nến, chỉ để nuôi ... lửa !


"Ngọn nến cháy trên bàn

Ngọn nến cháy."
Image Hosted by ImageShack.us

"Ngọn nến cháy trên bàn

Ngọn nến cháy."


Image Hosted by ImageShack.us

By gvphuonga


ừ, chỉ là ngọn nến nhỏ ấy mà !


tPhương


Không có nhận xét nào: