27 tháng 8, 2008

Donner sans compter

(*) pps 96 Donner_sans_compter by Jacques, NVH chuyển ngữ 10'97Thanks to M.C ( tiếc là không chuyển nhạc kèm theo pps được ! xin bấm vào Clip bên dưới để đồng thời nghe bài The Wind Beneath My Wings - by Zamphir trong pps này)Không có nhận xét nào: