27 tháng 8, 2008

Olympic cái mà ... im píc !

- Đây là đâu ?
- Biển Phước Hải (Bà Rịa)

- Ai là ai ?
- Thầy và Trò (đội tuyển Olympic ... Minh Khai)

- Chi mà vui ?
- Thưởng đội tuyển ôm huy chương (Olympic) về

- Vui mà chi ?
- OLYMPIC ... "rút đường", năm ngóai đi chơi 2 ngày ... đã đời ông địa, năm nay năm nay ...
hu hu


tPhương

Không có nhận xét nào: