27 tháng 8, 2008

Ông Đồ thời @

Cô Kim Hải dạy Lý 10 ở phòng multimedia ngày 19.3

hi hi, nút Call ... "out of order" rồi nên phải trở về "truyền thống" : học trò GIƠ TAY xin phát biểu (như năm một ngàn chín trăm ... hồi đó)


và thầy Tấn Đức ở phòng bộ môn, dạy bài Lăng Kính (Lý 11) đâu thiếu ... "đồ chơi" ?

Ông đồ thời đại tân kỳ, lãnh lương cũng tân kỳ ... kỳ luôn ! Cho thẻ qua máy ATM (máy rút tiền) bấm "cóc" , tiền chạy ra ... xòanh xoạch sướng! Nên ngày nào cũng Bấm (từ 10 tây đến hôm nay 20 tây), cong cóc bấm, bấm ... "đã" mà cứ "Số dư trong tài khỏan là ... O đồng" ? Ơ hay, nhớ xưa Tài vụ trường rất thương anh em cứ đều đều 10 tây hàng tháng, tới kỳ đúng hẹn lại lên, chưa bao giờ biết "truc trặc kỹ thuật", còn ATM không có kỳ , không biết KỲ, không ... biết điều "10" luôn !

Thời @, ông đồ đi dạy học chuẩn bị đồ chơi tân kỳ, mà lãnh lương không "có kỳ" thật là ... KỲ hết biết !


tphương

Không có nhận xét nào: