27 tháng 8, 2008

Intel ISEF

(*) International Science and Engineering Fair - Hội thi Khoa học Kỹ thuật (cho hs trung học phổ thông).


đăng ảnh ... tạm, mời xem thêm (thông tin về ISEF):

www.societyforscience.org/isef
www.intel.com/education/isef.index.htm

& xem ... chơi :

Khả năng tư duy logic của người Việt là không kém ai, nhưng tại sao lại không dẫn đến những kết quả cụ thể trong thực tiễn? “Tại sao tư duy logic tốt mà lại quá ít (hay chưa có) nhà khoa học tầm cỡ thế giới? Tại sao có nhiều người thông minh mà lại quá ít thiên tài? Hay tại sao chỉ số giáo dục được UNDP đánh giá cao mà nền giáo dục lại quá nhiều điều dở?” (PGS Hồ Sĩ Qúy). Chuyên đề “Người Việt hiện đại và Tư duy logic” mà Vietimes thực hiện dưới đây sẽ phần nào làm sáng tỏ những câu hỏi này. (Tư duy logic và động lực phát triển xã hội. - Nguyễn Thu Phương (Vietimes) thực hiện)

tphuong


Không có nhận xét nào: