27 tháng 8, 2008

nghe nhạc Trinh“Một hôm muốn quay về ngồi yên trước hiên nhà”(TCS)

Có vẻ hiên nhà như phần giao đất với trời, cái cu ky của ta và cái lang bạt với người, cái ngày xưa trong ngày nay rất nhớ , cái thấm phong vị đời với cái ngấm biết sao là ruột rà thân yêu,... bao la mừng mừng tủi tủi "một hôm muốn quay về ngồi yên trước hiên nhà" ?


Nắng mới dọi bóng vàng lọt dưới hiên kìa. Giọt mưa luồn mái rách đó. Mái hiên nhà. nhỏ sao vẫn mênh mông che phủ ...


cả đời ta !


tphương

Không có nhận xét nào: