25 tháng 3, 2007

Vẽ tự do

bạn thích tô thì tô, thích vẽ thì tự do ... "vẽ"

mà thích KÝ thì cứ ... "ký"

không có ..."CHỈ T I Ê U "(học trò sắp thi, ôm "chỉ tiêu" sầu ! hôm nay không ... kí)

mặt ... "sầu" như thế này nè !Không có nhận xét nào: