25 tháng 3, 2007

vẫn

(photo Creative Kismet)vẫn là nàng

mãi trẻ cho người gọi "nàng xuân"

mỗi năm nàng đến

thêm một tuổi

sao vẫn là "nàng"

vẫn là em

mãi đẹp cho ta ngờ em đấy hở

vẫn trẻ hòai dù kỷ niệm trổ ra ...bông

ừ, trái ngọt ?

không, vẫn là nàng ta muốn cắnphươnga

(viết cho ngày ... 3 tháng 8, ủa ủa ... ?)Không có nhận xét nào: