03 tháng 2, 2007

Học trò làm được ...

... thì Thầy Phương cũng làm được ! (phải không T.Hiền P1 ?)

nghĩa là,

Thầy Phương làm được

thì học trò cũng ... làm được thôi ! (vậy => tuần sau kiểm tra Giao Thoa Ánh Sáng cho K.12, hà hà ...)tPhương (Yan can cook . You can cook !)


Không có nhận xét nào: