28 tháng 5, 2007

Cờ & Người

(photo WayneWho on Flickr)

Cờ ... chơi ? Đời ... chơi ? Nhào vô chơi cờ, chơi đời ? Trên trang blog vitremcoH (vì trẻ em có HIV) entry "Cuộc đời này có phải là một ván cờ !?" blogger Nghĩa và nhiều bạn cho comments rất hay hay. Bạn Nghĩa lại đang bận làm đồ án, ừ thôi chắc là đợi bạn cho quân cờ, cho cuộc đời lên mâm "thịnh sọan" hết ý sau vậy, kẻo viết với lách bỏ bê đồ án đến phút chót là phải chạy ... có cờ đấy ! Thế là tôi nghuệch chơi ... đây nầy ! (không phải là một trả lời, một tranh luận gì đâu - dán đuôi cho diều ... chơi chơi ... ấy mà !)

Tôi thêm cái đuôi (nhân đọc entry của Nghĩa), nói trước không phải mũ à nghen "Quân cờ không biết sợ ... đời" (thì quân gỗ đá vô tri có liên can đến đời sống chín gì đâu mà phải sợ) "mà đời thì không biết sợ ... người" (tôi hay nghe người than bị đời ... "đá", chứ có ai oanh liệt "đá "cuộc đời " "cóc cần đời" đâu ? - chắc là giận thì giận mà thương thì thương lắm - lăn vô mà hú hí chứ ... uổng). Bạn Nghĩa hóm hỉnh hỏi lại tôi "Thầy ơi, thế quân cờ có biết sợ ... người không ? và người có biết sợ ... đời không ?"

Hi hi. Đã nói : cờ không biết sợ đời, và đời lại không biết sợ người thì ... cờ chẳng biết sợ người đâu ! (tính ... bắt cầu A < B, mà B < C thì A < C trong tóan học dạy vậy mà).Trả lời như thế bạn Nghĩa đừng có tròn mắt : đem tóan học vô ... "lọa" rứa ! thì cho gọn ! Quân cờ bị dí đâu, chạy đó. Quân cờ bị rê đâu, nhủi đó. Quân cờ bị ... chụp, thì ... nghỉ chơi. Sợ người không ? Im lặng. Có nói gì đâu, phát biểu gì đâu. Im lặng vì không có miệng đấy. Sợ người à ? Thử quân cờ mà bị chiếu xem, người ... thua, mặt xanh nanh đỏ hiện hình, còn quân cờ nhởn nhơ ... tui có thua đâu mà phải sợ ! Người phải sợ ... cái "quân" chiếu bí tróitay.com - à mà có tay đâu - có... làm gì đâu hè ?
Image Hosted by ImageShack.us

(photo by Luis on Flickr)

Đời không biết sợ người, thì người phải biết sợ ... đời thôi (suy luận ... tóan học ?) Trong nam rất thích cải lương. Xem "Đời Cô Lựu" - sọan giả Trần Hữu Trang - đấy, có sợ "đời" không thì bảo, hay phải "đời cô ... lựu đạn" mới phải... sợ ? Dẫn chứng nữa nhé , có bao giờ "đời" nó biết "toi" đâu mà nó sợ. Cứ bảo "toi đời rồi !" "bỏ đời rồi !" chớ tưởng đời nó "bị"... nhá ! đó chẳng qua là từ đồng nghĩa với "toi mạng" "bỏ mạng" ... ta thôi !
Image Hosted by ImageShack.us

(photo by Esther_G on Flickr)
thế đấy, phải biết sợ ... đời chứ. (nói nhỏ nhé : ai có được riêng ... "cái mền 37 độ" sẽ "cự" réet tuyệt vời luôn ! hổng sợ)

tPhương

Không có nhận xét nào: