28 tháng 5, 2007

Mộ khúc

Chiều


Hôm nay trời nhẹ lên cao,

Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...

Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn

Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.

Phất phơ hồn của bông hường,

Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.

Nghe chừng gió ý qua sông,

E bên lau lách thuyền không vắng bờ

Không gian như có dây tơ

Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu

Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều

Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.Xuân Diệu

Không có nhận xét nào: