28 tháng 5, 2007

Kho báu

Phim "Hải Tặc" , Finally a Lego Pirate Movie (from Tyrannotitan on YouTube)

Xem Kho Tàng Hải Tặc, giật mình nhìn lại trên tay tôi đang cầm mảnh giấy gì ? Coi chừng biết đâu là ... kho báu đó ? Nghèo mà ham, ông Thầy chỉ có giấy... bài làm của học trò là nhiều thôi. Ờ, mà cũng xăm soi lại, chập hai ba tờ ngó LÊN (ngó xuống chi ?) xem thử có ra "tọa độ" kho báu nào chăng ? 1, 2 ... 9, 10 ?

Biết đâu giờ có trò làm lớn ? Ta xách tờ giấy làm bài xưa (tọa độ rành rành 10 nè , hay ... 1 điềm nè ?) đến gặp ... kho báu ha ha !

Có tờ giấy mật mã thấy ghê : cảm ng từ thành ... C.Ứ.T đầy bài ! Có tờ giấy rất là bí hiểm, gạch rồi xóa rồi tô lại rồi gạch ...! đố ông Thầy giải mã đọan nào chơi đọan nào thiệt ?

Có tờ giấy láng phẳng phiu, in tên ô điểm ô phê sạch, sẳn. Có tờ giấy nhăn như kẻ đầu bờ, ngấm mùi dầu hôi của đứa học trò cô K.Y đẩy xe đi bán hay vết lấm dầu mỡ tô mì gõ nào của đứa học trò A3 hằng bưng bê mỗi tối ...

Có tờ giấy "đơn xin nghỉ học" đầu năm lớp 10 mới vào trường !
Ôi, không tích cóp cho kho báu của ... thầy sao con ?

tPhương

Không có nhận xét nào: