28 tháng 5, 2007

Cầm tay chỉ và chỉ


send by sysluong@kana.com .Thanks for your kind. Phuong

hi hi, tôi cứ liên tưởng đến ... học trò tôi
tuổi trẻ "năng động" có "thông minh" kiểu ... IT_ pro này ? hí hí
có cầm tay chỉ chỉ ... như vầy ?! (mà biết đâu đó !)

ồ, hôm nay là ngày ... :

tPhương

chọc học trò của mình chơi, ha ha !

Không có nhận xét nào: