28 tháng 5, 2007

Y phục tàng hình

giống tắc kè, đổi màu theo môi trường ?

(?) gần mực thì ... xanh, gần đèn ... cầy thì tối (?) cuốn theo chiều gió ....


xin thêm lời bình nhá ! mại dô !


Posted by Afflictio on Amazing thingsKhông có nhận xét nào: