28 tháng 5, 2007

Đổi tháng thay mùa

hình chụp suốt 11 tháng

photo by Russian guy

Image Hosted by ImageShack.us

Không có nhận xét nào: