28 tháng 5, 2007

Ăn mày luật

(jenkinslawlibrary's photos)

Hắc
Một hacker vân tay ịn dấu. Một hacker trong phút bồng bột, phút say men chiến thắng, phút say danh hay phút lỡ lầm cái ý "tà đạo"... Cho là bởi gì đi nữa thì cũng "chính danh" là phạm luật. Sự cảm thông tuổi trẻ hay ngưỡng mộ tài năng đủ để "phá" luật chăng ? Vì sao cả thế giới lên án hacker và luật cấm ?


Hổ
Hổ được nuôi từ sắp chết thành sống bởi con người nhân đạo. Thế con người có nhân đạo không khi lấy"cao hổ cốt" . (lấy "mật gấu" chẳng hạn, mời đọc) ... Những con hổ được nuôi - nhân đạo - rồi sẽ chết già, rồi được "hỏa ... táng" để chẳng lưu một chút cao, chút cốt cho đời xài ? Thì mấy ai nuôi, mấy ai bắt, mấy ai săn tìm ! Có phải cả thế giới cấm - để chẳng một ai ... "lách luật" ?


Hắc, Hổ ... ăn mày Luật ???
Học trò ta ơi, sắp thi HK rồi, luật là để bảo vệ ngay gian nên con ơi , thầy cô cầm luật phải ... XỬ, có phải để ... hồng đức đâu ? (không phải bộ luật Hồng Đức viết hoa của vị vua anh minh). Chớ có mà bài nhiều bài ít, chớ có mà than với thở u sầu, chớ có mà lo với lắng xanh xao, chớ có ... gì hết - trừ "quyết học" cho điểm 10 "quyết sinh" !


Dũng cảm lên, sắp xếp lại đi, để ĐI THI ta ơi đừng thèm ... ăn mày Luật !

Không có nhận xét nào: