28 tháng 5, 2007

Con bông vụ(photo "Chơi cù" Nguyễn Xuân Hiền)


Món đồ chơi thời học trò nhỏ rất khóai : con bông vụ quay, quay, quay ... rồi lăn kềnh ra, ậy khóai ? Quay tít, phải nhanh, phải lâu mới thắng. Ngã lăn đùng, phải xếp vào giữa vòng tròn chờ bạn cứu, lúc chờ đợi bị các con quay khác mổ cho tang thương. Có bạn ác, đầu đinh bông vụ nhọn, thế là vết sẹo được ghi. Ôi trời, súyt xoa cho bông vụ ...


Những trò giải trí "ăn thua" như đánh đáo, tạt lon, tạt hình (một xấp hình chồng cao trong ô, đứng xa dùng dép tạt, kéo cho xấp hình chui ra khỏi ô để vào .. túi) thì ... "máu me" cờ bạc không hay như món bông vụ "nghệ thuật" này. Quấn dây quanh bông vụ là nghệ thuật ... Ném bông vụ là ... nghệ thuật. Ngó con quay, tít tít xàng xê ... hồi hộp. Nhìn con bông vụ quay buồn cười lắm. Quay tít thò lò đứng sừng sựng như Từ Hải, rồi lắc lắc đầu, rồi ngã cái đùng ! Có bông vụ quay thì quay mà vẫn te te chạy, quay quay chạy chạy, có lẽ ráng lượn đẹp !


Người sướng nhìn bông vụ say !

Lạ này, có quay nên không ... té ?tPhương

Không có nhận xét nào: