17 tháng 7, 2008

Chùa Bà Bình Dương (rằm tháng giêng)


HCM City — Though pagodas have been congested with locals making the traditional trip after Lunar New Year, the 15th day of the first month of the lunar year, or full-moon day, is actually considered the biggest festival by Buddhists.

During this day, which falls next Thursday this year, Buddhists and other believers visit pagodas to pray for the country and their families.

The feast day has its origin in the traditional Chinese Shang Yuan festival, which is also celebrated on the 15th of the first month in the Chinese calendar. (by Thien Ly
)


Chùa Bà Bình Dương là nơi thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, tên chữ là Thiên Hậu Cung. Đúng ra đây là ngôi miếu hoặc đền thờ thần linh nhưng dân gian quen gọi là chùa Bà Thủ Dầu Một hoặc chùa Bà Bình Dương.

Ngòai việc thờ chính tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu, chùa còn thờ thêm (tòng tự) nhiều vị thần linh khác, kể cả các vị thần thuộc tín ngưỡng dân gian của người Việt.

Ngũ Hành Nương Nương là các vị thần quen thuộc của người Việt. Có truyền thuyết cho rằng vị trí của chùa hiện nay nằm trên nền cũ của miếu thờ Ngũ hành Nưong Nương nên các vị thần này được tòng tự tại chùa khi chùa được xây dựng tại đây.

Ông Bổn, Bà Bổn là các vị thần Thủy Thổ (hoặc là ông bà thần đất sét). Ngũ Thổ Long thần (là năm vị Thần đất) : Thổ công , Thổ địa, Thổ thần, Thổ kỳ, Thổ phủ. Đây là các vị thần bảo hộ cho chùa (miếu) : Môn quan, Thổ địa, Phước Đức chân thần ... Tam Điều Hòa Hợp, Chương Du Liễu Tiên được xem như hai vị thần tài.

Thiên Địa Phụ Mẫu (cha Trời mẹ Đất) được thờ trước sân là vị thần đặc biệt trong tín ngưỡng người Hoa Phúc Kiến. (nguồn : chuaba.binhduong.com )


Hình chụp đêm rằm tháng giêng Chùa Bà Bình Dương 21.2.2008 (by phuonga)
tphuong

Không có nhận xét nào: