17 tháng 7, 2008

đường Hoa, đèn Ca, người Ta


đường Hoa, đèn Ca, người Ta
đường Hoa

đèn Ca

người Tangười Ta, ta ơi ... đâu có xa !

tphuong

Không có nhận xét nào: