17 tháng 7, 2008

Tuổi Hồng 14 (slideshow1)

325 photos, đợi ... load !


Đợi Slideshow 2, học sinh lấy hình về chất lượng hơn.\


Đợi các video clip ...


tPhuong


Không có nhận xét nào: