17 tháng 7, 2008

Rượu Vang Đà Lạt, Festival 2007


diễu hành Rượu vang trên đường phố (20.12.07)


diễu hành Xe Hoa trên đường phố

pháo bông kết thúc festival (21.12.07)


tphương

Không có nhận xét nào: