07 tháng 6, 2007

Maika

Maika, cô bé từ trên trời rơi xuống

Phim truyện Tiệp Khắc,

ừm ... ờ ... phim con nít !(Bố và Con, khi xưa cùng dán mắt vào cái TV đen trắng, thế mà cười.

rồi giờ Con thôi làm con nít, một mình Bố xem , với màn hình màu, lại chảy ... nước mắt ! Bố P.)


( trong nước dùng đường truyền clip.vn dưới đây)


Không có nhận xét nào: