07 tháng 6, 2007

"Lơ" lài đò

Ông Lão Chèo Đò (vọng cổ : Út Trà Ôn)

Đò thuyền cặp bến. Học trò qua sông ! Ông lái đò đâu ?

Ông lái đò đâu, đâu nhỉ ? Tìm ?


Khà khà, hình không phải "ông lái đò" đâu, ... "lơ" lái đò đó - như "lơ xe đò" vậy mà ? "Lơ" vì chỉ ... phụ lái (chứ có được lái đâu. Người Cầm Lái ... lái) "lơ" lon ton "vùa" khách, nắm cặp/ cầm tay/ kẹp bút/ lôi cổ / dắt/ bồng trăm kiểu để đưa được khách cà ngơ chân ở chân đi xuống thuyền mà vía hỏang vía kinh bởi đong đưa mênh mang sông nước ngộp trời với con thuyền xoay ngang HỌC, xoay dọc HỌC ... !

"Lơ" lái đò theo trò qua sông dẫu rằng xoay xoay học, hc hc ! Lơ leo mui dở hành lý cho khách xa thuyền - bỏ Ta - lên bờ, và

Bỏ Con lên bờ Ta còn vói tặng : HOA * - cho K12 vừa dứt 3 ngày thi nè.

Bỏ Ta bên bờ, ta chạnh lòng nghe người thầy xuống câu vọng cổ *

để, kính vọng những người Thầy của Ta và Con !
tPhương
ờ, "lơ" lái đò ... có đành lơ không !!!

(* bấm vào DOWNLOAD xem/ nghe)

Không có nhận xét nào: