17 tháng 9, 2007

Đứng MỘT chân

Hay không ? Thay vì trầm trồ bạn vổ tay đi ...

Mấy hình này biểu diễn đứng ... "một" chân hiu hiu thấy ớn óc.

Người yếu tim sợ nó té ... bất tử !
tPhương(*) nguồn : amazing things

xin rê chuột vào mỗi hình, di chuyển chuột các hướng để xem full size.


Không có nhận xét nào: