05 tháng 9, 2007

Optical IllusionNhìn bằng mắt, nghe bằng tai, mà nhìn PHẢI thấy (không ông bà lại la cho "có mắt không ... tròng" hic hic !)

BIỂU nhìn sao phải thấy ... vậy à há ?

Trật lất !

Nhìn sao mà thấy vậy là Eye illusion đó, thấy không ? (chưa thấy ? xem thêm ... đâu đó ...)Nhìn sao thấy "sao"

Nhìn vậy thấy "vậy"

mới ĐÚNG .... là chứ !

tPhương

Không có nhận xét nào: