02 tháng 1, 2008

Ai vô thư viện mà coi

đây là tui nói cái thư viện MiKi : coi gì trong đó nào ? có trò học bài, đọc sách ? thế thì xoàng, mùi mẻ gì ! thư viện nào mà chức năng chẳng vậy vậy !

Ậy coi đi rồi biết ...

Mà xem rồi cũng chưa chắc biết : dàn máy mới này cài windows chính hiệu, office chính hiệu (chẳng phải đồ pirate !) , mỗi máy một dĩa cài đặt riêng thế mới ghê chứ !!!

Rồi còn wireless cho thầy trò ôm laptop cá nhân đến "ké" ... Hấp dẫn mại vô, vô ... Đâu còn cái năm nảo năm nao vừa mơ vừa gào ...

Ai vô thư viện coi đi, để "ra sông nhớ suối có ngày nhớ đêm "...

Còn tôi ra coi cái hành lang bên ngòai, nhắm nhe rồi á, ở đó có trời (một khỏanh), có cây sứ trắng (một góc), có cỏ (một thảm) có NƯỚC (một hồ) ...

có băng ghế vắng !


tPhương

Không có nhận xét nào: