02 tháng 1, 2008

Trường mình Lễ 20.11

thương tặng học trò ở xa

t.phuong

(thầy làm "phóng sự " bằng hình, nhờ trò MK thêm "phóng ... đại sự" bằng lời cho các anh chị MK ở xa được ... nhớ !)

(ngày mai : Văn Nghệ 20.11 "cây nhà lá vườn")

Không có nhận xét nào: