02 tháng 1, 2008

Trường MK, trò MK, thầy MK

thầy Phùng và lớp 12A3, sáng nay với bài Sóng Âm
ghi tặng bạn đồng nghiệp và học trò thân áitPhương

Không có nhận xét nào: