19 tháng 8, 2007

Đi lắm, tắm ... vẫn buồn sao !

333 magnify

tắm, rửa,

sao vẫn ... tội lổi, đến buồn !

buồn sao ?

phươnga
(vũng tàu 11-07-07)

Không có nhận xét nào: